Objednat se: 603 887 567 | 585 242 733 | ordinace@usgpol.cz

Prenatální centrum U.S.G.POL ...

titulka-PetrPolakU.S.G. POL s.r.o. je soukromé lékařské centrum, které se zabývá genetikou, ultrazvukovou diagnostikou, fetální medicínou a gynekologií. Svou činností navazuje na aktivity MUDr. Petra Poláka, které zahájil za svého působení ve Fakultní nemocnici v Olomouci a v roce 2002 přesunul do privátní sféry.

V současnosti toto pracoviště úzce spolupracuje s gynekology v Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a Zlinském kraji. Konsiliárni služby poskytuje ve vyžádaných případech též pro zahraniční klientelu.

Centrum klade maximální důraz na vysokou kvalitu diagnostických a léčebných postupů, komplexní systém lékařské péče, rychlost, přesnost, dostupnost a flexibilitu. V současné době zde pracuje 9 lékařů, 4 vysokoškolsky vzdělaní specialisté, 2 laborantky, 3 zdravotní sestry a 1 asistentka.

MUDr. Petr Polák, CSc. - vedoucí lékař centra

Důležité informace

Z aktualit vybíráme ...

Vítáme v našem centru MUDr. Jana Molnára

Tým našeho centra U.S.G.POL jsme v průběhu ledna 2014 rozšířili o nového lékaře se specializací na gynekologii a porodnictví, takže klientky směle se objednávejte, náš nový kolega tady bude vždy ve středu 14.30 - 18.00.

Rozbor úspešnosti našich aktivit v roce 2013

V příloze najdete souhrn aktivit centra v roce 2013 z pohledu screeningu vrozených vývojových vad (VVV). Zajímavým číslem je celkově provedených 3888 UZ vyšetření, více v dokumentu dále ... centrum-souhrn-2013.pdf

V červnu 2013 proběhla u KÚ v Olomouci registrace laboratoře molekulární genetiky pracující při našem centru U.S.G.POL

Dne 16. 7. 2013 tato laboratoř úspěšně prošla výběrovým řízením pro smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami.

Nyní mají maminky, které podstoupí odběr choriových klků či plodové vody pro vyloučení genetických anomálií plodu, jistotu výsledku několik hodin po odběru.

V současné době hradí svým klientkám tento rychlý test následující zdravotní pojišťovny: 207, 213, 211.

Kontaktní informace

Objednat se do centra:
603 887 567 | 585 242 733
info@usgpol.cz