Objednat se: 603 887 567 | 727 815 599 | 585 242 733 | ordinace@usgpol.cz

Prenatální centrum U.S.G.POL ...

titulka-PetrPolakU.S.G. POL s.r.o. je soukromé lékařské centrum, které se zabývá genetikou, ultrazvukovou diagnostikou, fetální medicínou a gynekologií. Svou činností navazuje na aktivity MUDr. Petra Poláka, které zahájil za svého působení ve Fakultní nemocnici v Olomouci a v roce 2002 přesunul do privátní sféry.

V současnosti toto pracoviště úzce spolupracuje s gynekology v Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a Zlinském kraji. Konsiliárni služby poskytuje ve vyžádaných případech též pro zahraniční klientelu.

Centrum klade maximální důraz na vysokou kvalitu diagnostických a léčebných postupů, komplexní systém lékařské péče, rychlost, přesnost, dostupnost a flexibilitu. V současné době zde pracuje 9 lékařů, 4 vysokoškolsky vzdělaní specialisté, 2 laborantky, 3 zdravotní sestry a 1 asistentka.

MUDr. Petr Polák, CSc. - vedoucí lékař centra


Důležité informace

Z aktualit vybíráme ...

Certifikát ISO 9001:2015

iso 9001

25. Kongres Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG)

pix-screening-novinkaMUDr. Petr Polák na 25. Kongresu Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). Montreal, 10.-14.10.2015.

Nové možnosti UZ v našem centru ...

Od října 2014 používáme nový ultrazvukový (UZ) software (SW) a hardware (HW) povyšující stávající UZ přístrojové vybavení (Voluson E8 sw 10.0.3) na nejnovější dostupnou úroveň. Poskytuje vylepšenou prostorovou rozlišovací schopnost. Nejnovější filtry redukují ultrazvukové artefakty v UZ obraze zejména pro detekci vrozených vývojových vad a fetální echokardiografii ve velmi časném těhotenství. Speciální SW optimalizuje vyšetření fetálního srdce. Speciální mód pro 3D/4D rendering slouží jasnějšímu prostorovému zobrazení plodu.

Modul „HDlive“ umožňuje virtuální „nasvícení“ plůdku v 3D obraze z různých úhlů pohledu (viz ilustr. obrázek).

Vítáme v našem centru MUDr. Jana Molnára

Tým našeho centra U.S.G.POL jsme v průběhu ledna 2014 rozšířili o nového lékaře se specializací na gynekologii a porodnictví, takže klientky směle se objednávejte, náš nový kolega tady bude vždy ve středu 14.30 - 18.00.

Rozbor úspešnosti našich aktivit v roce 2013

V příloze najdete souhrn aktivit centra v roce 2013 z pohledu screeningu vrozených vývojových vad (VVV). Zajímavým číslem je celkově provedených 3888 UZ vyšetření, více v dokumentu dále ... centrum-souhrn-2013.pdf

V červnu 2013 proběhla u KÚ v Olomouci registrace laboratoře molekulární genetiky pracující při našem centru U.S.G.POL

Dne 16. 7. 2013 tato laboratoř úspěšně prošla výběrovým řízením pro smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami.

Nyní mají maminky, které podstoupí odběr choriových klků či plodové vody pro vyloučení genetických anomálií plodu, jistotu výsledku několik hodin po odběru.

V současné době hradí svým klientkám tento rychlý test následující zdravotní pojišťovny: 207, 213, 211.

Kontaktní informace

Objednat se do centra:
603 887 567 | 585 242 733
info@usgpol.cz