Objednat se: 603 887 567 | 727 815 599 | 585 242 733 | ordinace@usgpol.cz

Prenatální centrum U.S.G.POL ...

titulka-PetrPolakU.S.G. POL s.r.o. je soukromé lékařské centrum, které se zabývá genetikou, ultrazvukovou diagnostikou, fetální medicínou a gynekologií. Svou činností navazuje na aktivity MUDr. Petra Poláka, které zahájil za svého působení ve Fakultní nemocnici v Olomouci a v roce 2002 přesunul do privátní sféry.

V současnosti toto pracoviště úzce spolupracuje s gynekology v Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a Zlinském kraji. Konsiliárni služby poskytuje ve vyžádaných případech též pro zahraniční klientelu.

Centrum klade maximální důraz na vysokou kvalitu diagnostických a léčebných postupů, komplexní systém lékařské péče, rychlost, přesnost, dostupnost a flexibilitu. V současné době zde pracuje 9 lékařů, 4 vysokoškolsky vzdělaní specialisté, 2 laborantky, 3 zdravotní sestry a 1 asistentka.

MUDr. Petr Polák, CSc. - vedoucí lékař centra


Důležité informace

Z aktualit vybíráme ...

PF 2024Příjemné prožití Vánoc bez stresu, mnoho úspěchů v novém roce 2024

přeje tým centra U.S.G.POL

Tradiční podzimní seminář ... 2.11.2023 | Svatováclavský pivovar, Olomouc

2.11.2023 pořádá naše společnost již tradičně odborný seminář, kde můžeme z programu zmínit ...

Genetické novinky na našem pracovišti
MUDr. Petr Polák, CSc. (U.S.G. POL, Olomouc)

Co je „Safety Gene Test (SGT)“ a jaké je jeho klinické využití?
MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D. (U.S.G. POL, Olomouc)

Ukázky vyhodnocení „SGT“ u párů plánujících koncepci
Prof. Mgr. Radek Vodička, Ph.D., Mgr. Jana Böhmová (U.SG. POL, Olomouc)

Význam „SGT“ z pohledu gynekologa v ambulantní praxi
MUDr. Pavel Turčan, Ph.D., FECSM (Mediol, Olomouc)

Nová strategie určení rizika karcinomu prsu a dalších malignit při familiárním výskytu
MUDr. Dana Houserková, Ph.D. (Mamma Centrum, Olomouc), MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D. (U.S.G. POL, Olomouc)

Ultrazvukové vyšetření plodu špičkovým systémem VOLUSON EXPERT 22
MUDr. Petr Polák, CSc., MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D., MUDr. Kateřina Uvírová (U.S.G. POL, Olomouc)

Nové možnosti nechirurgické léčby intimních potíží žen
MUDr. Pavel Turčan, Ph.D., FECSM (Mediol, Olomouc)

SAFETY GENE TEST (SGT)

V průběhu měsíce května zavádíme nový test na určení přenašečství genetických onemocnění, které mohou podmiňovat dědičnou zátěž jedince, příbuzných a potomků. Test odráží nejnovější vývoj v oblasti DNA diagnostiky.

Jedná se o vyšetření genů, jejichž poruchy mohou vést k nejčastějším a nejzávažnějším genetickým onemocněním. Jde např. o cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, svalové dystrofie, mentální poruchy, hluchotu, dědičné metabolické vady, jakými jsou fenylketonurie, cystinurie, glykogenózy apod….

Celkem jsou vyšetřeny varianty genů pro víc jak 400 nemocí.

Reakreditace laboratoře molekulární genetiky U.S.G. POL s.r.o.

Na konci dubna 2022 proběhla reakreditace Laboratoře molekulární genetiky U.S.G. POL s.r.o. Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013. K 20.5.2022 bylo vystaveno nové osvědčení o akreditaci, které v plném rozsahu nahrazuje osvědčení č.: 204/2021 ze dne 31.3.2021. Udělení akreditace je platné do 20.5.2027. Toto osvědčení o akreditaci naleznete na stránce: https://usgpol.cz/o-centru/certifikaty-akreditace

Článek o 3D tisku modelu plodu ...

Dne 9. 5. 2022 byl v MF Dnes publikován článek o 3D tisku modelu plodu u těhotných žen, které navštívily naše centrum. Mrzí nás, že redakce udělala zásadní chybu u popisu ilustračního fota. Požádali jsme o korekturu. Správná data jsou uvedena na následujících obrázcích.
  • 3D model plodu v PRVNÍM trimestru těhotenství
  • 3D model tváře plodu ve TŘETÍM trimestru těhotenství
 

Kontaktní informace

Objednat se do centra:
603 887 567 | 585 242 733
info@usgpol.cz